From the recording Izakaya Life

Lyrics

Verse 1

Ore to issho ni ikou
Yakitori wo tabeyo
Nori ga ii bando kikou

Boston
Japan Fest
Hyaku nen
Tsuzuki!


Verse 2

C’mon everybody let’s go
Hear the band put on a good show
Get some ramen yeah don’t be slow

Boston
Japan Fest
Carry on
100 years!


Verse 3

Ore to issho ni ikou
C’mon everybody let’s go
Yakitori wo tabeyo
Get some ramen don’t be slow
Nori ga ii bando kikou
Hear the band put on a good show

Boston
Japan Fest
Carry on
Hyaku nen
100 years
Tsu-tsu-tsuzuki!